Τα προϊόντα παραδίδονται πάντοτε σε άριστη κατάσταση σύμφωνα με τις οδηγίες  των κατασκευαστών από αξιόπιστους μεταφορείς.

Επιστροφές μπορεί να γίνονται δεκτές  μετά από συνεννόηση με τον πωλητή και οπωσδήποτε μέχρι 6 μήνες πριν  από την ημερομηνία λήξης τους.